Az igazi szőlőtő

Abban az  időben  Jézus ezt  mondta  tanítványainak: Én  vagyok  az  igazi
szőlőtő, és  Atyám  a  szőlőműves.  Minden  szőlővesszőt,  amely  nem  hoz
gyümölcsöt  bennem,  lemetsz  rólam,  azt  pedig,  amely  gyümölcsöt  hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen.  Ti már tiszták vagytok a  tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok  bennem, akkor én is  bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem  marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti  a
szőlővesszők. Aki bennem  marad, és  én őbenne,  az bő  termést hoz,  mert
nélkülem semmit sem tehettek.  Aki nem marad bennem,  azt kivetik, mint  a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül  meg Atyám, hogy bő  termést hoztok, és  a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Jézus és  az  ő  követői  közötti kapcsolatról  szól  a  szőlőtőről  és  a
szőlővesszőkről hallott evangéliumi példabeszéd. Miként a szőlőtő élteti a
vesszőket, ugyanúgy a keresztény ember Krisztusból él és táplálkozik. Csak
általa tudunk termést hozni, amely egyrészt a keresztény életet,  másrészt
a missziós  küldetést  jelenti.  Ha  megszakad  ez  az  éltető  kapcsolat,
terméketlenné és  haszontalanná  válik  a  tanítvány  élete.  A  kölcsönös
egymásra utaltság másik eleme az, hogy a szőlőtő önmaga nem tud gyümölcsöt
teremni. Csak a szőlővesszőkön van termés. Az alázatos és egyszerű Jézus a
mi segítségünkkel és közreműködésünkkel akar jelen lenni a világban. Jézus
tanítása nem  csupán  egy üzenet,  amelyet  megismerünk, hanem  olyan  élő
igazság, amelyet életté kell váltanunk.
© Horváth István Sándor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése